U sjeni chinara (7)

“Pokazat ću joj sada,” zaustavio ga je ledeni glas s vrata. Kemal je tiho prišao iza Zarinih ledja, praćen doktorovim zaprepaštenim pogledom. Lijevom rukom ju je obujmio oko struka, dok je desnu ispružio duž njene ruke, skupivši šaku preko njene. Palcem je otkočio sigurnosni mehanizam, a zatim kažiprstom preklopio njen. “Sigurnosni mehanizam je sada otkočen. […]

U sjeni chinara (4)

Vatra je tiho pucketala u kaminu. Pokušavao se skoncetrisati na obavještajne izvještaje na ekranu kompjutera, ali bijes što mu je kolao venama ga je ponovo uzimao pod svoje. Slova u izvještaju su se pretvarala u slova sa bolničke potvrde. Vojne operacije protuvladinih snaga… da je optuženica, vlastitom voljom, u vojnoj ambulanti, odlučila prekinuti trudnoću… fetus […]

U sjeni chinara (3)

Poslije je sjedio uz rijeku i gledao Parachinar, koji se prostirao pred njim, ispod planinskih obronaka. Grad se ponovo izgradio nakon velikog požara koji ga je gotovo cijelog progutao 1985. Kolera je te godine odnijela živote skoro četvrtine parachinarskog stanovništva. U sjećanju mu je iskrsnula tadašnja stara bolnica u koju ga je mati donijela. Oca […]

U sjeni chinara (2)

Decembar 2001 “Zašto dopuštamo Amerikancima da se mješaju u naše unutrašnje poslove?” upitao je Azizi oficire armije što su sada sjedili za jednostavnim drvenim stolom u štabu armije u Parachinaru. “Zar misliš da imamo izbora?” odgovorio je pitanjem pukovnik Farhad Katak. “Imamo. SAD su stvorile talibane kad su im trebali protiv Rusa. Sada, kada su […]